sobota, 23 lipca 2016

Stefan Bandera w Więzieniu na Św. Krzyżu - nowe fakty!

Prof. Marek Przeniosło napisał:

"Podobnie nie posiadamy informacji na temat losów Stefana Bandery w kolejnych dwóch latach. Prawdopodobnie pod koniec 1937 r. lub na początku 1938 r. przeniesiono go do innego więzienia"*.

Otóż już wiemy, że w dniu 24 marca 1938 roku naczelnik M. Butwiłowicz otrzymał rozkaz z Ministerstwa Sprawiedliwości nakazujący przeniesienie Bandery z więzienia na Świętym Krzyżu do więzienia we Wronkach. Rozkaz ten wykonano w dniu 25 marca 1938 r. Wraz z Banderą do innych więzień wysłano czterech innych bandytów ukraińskich. Poniżej jako pierwsi prezentujemy ten rozkaz.
Bandera odsiadywał w więzieniu wyrok dożywocia (skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie), za organizację zamachów terrorystycznych, w tym na ministra spraw wewnętrznych B. Pierackiego. Przeniesienie nastąpiło w wyniku informacji jakoby terroryści ukraińscy planowali odbicie Bandery. Przez cały pobyt S. Bandery na Św. Krzyżu obowiązywały zaostrzone przepisy bezpieczeństwa m.in. zamknięto wieżę widokową dla zwiedzających, czy wprowadzono rejestr odwiedzających klasztor.
*M. Przeniosło, Więzienie na Świętym Krzyżu w latach 1918-1939, w: Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, pod red. R. Grya i ks. J. Olszewskiego, Kielce 2000, s. 218.